Časté otázky spotrebiteľov

Prv než nám napíšte svoju otázku mali by sa pokúsiť nájsť odpoveď. Zodpovedali sme na všetky najčastejšie otázky.

Q: O čom je kampaň Lacnejšie Energie?

LacnejšieEnergie.sk je kolektívnou kampaňou slovenských spotrebiteľov za hromadnú zmenu dodávateľov energií, ktorú organizuje Spotrebiteľské Centrum. Prostredníctvom kampane chceme ukázať spotrebiteľom, že môžu mať výhodnejšie zmluvy s dodávateľmi energií a zároveň energie lacnejšie až o 50 eur ročne.
Cieľom kampane je pomôcť spotrebiteľom vyjednať lepšie obchodné podmienky s dodávateľmi a zároveň vyjednať nový, na trhu najlacnejší produkt.

Q: Kto organizuje kampaň LacnejšieEnergie.sk

Organizátorom kampane LacnejšieEnergie.sk je slovenská spotrebiteľská organizácia Spotrebiteľské Centrum (https://spotrebitelskecentrum.sk), ktorá poskytuje spotrebiteľskej verejnosti bezplatné právne, neziskové finančné a energetické poradenstvo už od roku 2012.

Q: Kto sa môže zapojiť do kampane?

Do kampane sa môže zapojiť po registrácií na webovej stránke vlastník alebo osoba s právom užívania nehnuteľnosti na území Slovenskej republiky, ktorý má ako fyzická osoba – spotrebiteľ – teda na svoje meno uzatvorenú zmluvu s dodávateľom elektriny alebo zemného plynu. Spotrebiteľ môže zaevidovať neobmedzený počet odberných miest ku ktorým má právny vzťah. Žiadne z odberných miest spotrebiteľa by však nemalo prekročiť limity ročnej spotreby elektriny 50 000 kWh a 100 000 kWh zemného plynu.

Q: Je registrácia časovo ohraničená a do kedy sa môžem registrovať?

ÁNO! Spotrebiteľské Centrum spustilo kampaň Lacnejšie Energie dňa 01. decembra 2018 a registrácia bude trvať celých 6 mesiacov. Registrovať sa môžete iba do 31. 05. 2019. Uplynutím tohto dátumu aplikácia znemožní registráciu nových spotrebiteľov do kampane.

Q: Čo musím po registrácii vykonať, ak sa chcem zúčastniť kampane?

Po registrácii a prihlásení sa do svojho účtu je potrebné aby ste 1.) doplnili svoje osobné a kontaktné údaje, 2.) pridali svoje odberné miesta pre riadnu účasť v kampani.

Po ukončení možností registrácie (po 31.05.2019) vás požiadame, aby ste nám poskytli doplňujúce informácie o zariadeniach, ktoré používate v svojej domácnosti (na odberných miestach) formou jednoduchého dotazníka.

Budeme tak mať väčší prehľad o energetických nárokoch vašej domácnosti (odberných miest) čo nám pomôže prispôsobiť požiadavky na výber nového dodávateľa energií.

Q: Ako sa môžem zapojiť do kampane?

Zapojiť sa môže riadne registrovaný spotrebiteľ po prihlásení sa do svojho profilu pridaním odborného miesta. Každé odberné miesto je potrebné pridať samostatné. Priemerný spotrebiteľ ktorý odoberá plyn aj elektrinu tak zaeviduje dva odberné miesta, ktoré sa mu zobrazia v prehľadnom výpise.

Q: Ako sa nakladá s osobnými údajmi poskytnutými pri registrácii?

f kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fô

Q: Musím ponuku na zmenu dodávateľa prijať alebo čo sa stane keď ju nepríjimem?

f kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fô

Q: Koľko mám času na premyslenie či ponuku príjimem?

Od prijatia nezävazné ponuky na zmenu dodávateľa budete mat celých 30 dní na premyslenie ci zmeniť dodávateľa alebo nezmenil. Spotrebiteľské Centrum sa touto kampaňou bude usilovať vyjednal najnižšiu cenu na trhu a najlepšie podmienky kvôli tomu, aby ste ani sekundu nepochyboval o tom, že zmeniť dodávateľa je správne a ekonomický výhodné rozhodnutie.

Q: Ponuka sa mi páči, ako bude prebiehať zmena dodávateľa?

f kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fô

Q: Kedy pocíti zmenu dodávateľa energií moja peňaženka?

f kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fô

Q: Aké sú požiadavky na dodávateľov energií, ktorí sa zúčastnia aukcie?

Dodávateľ, ktorý sa bude chcieť zúčastniť kampane a predložiť svoju ponuku do aukcie musí prijať podmienky Spotrebiteľského Centra k ochrane spotrebiteľa na energetickom trhu. Iba v prípade, ak sa dodávateľ energií zaviaže k dodržiavaniu zmluvných podmienok nastavených Spotrebiteľským Centrom bude môcť predložiť svoju ponuku v aukcii. Medzi týmito podmienkami je napríklad ročná viazanosť uzatvorenej zmluvy bez automatického predlžovania na dobu určitú, žiadne skryté poplatky či poplatky pri ukončení zmluvy. Ďalšou podmienkou na ktorú sa budeme pri vyhodnocovaní aukcie zameriavať je kvalita zákazníckeho servisu. Taktiež budeme požadovať ročné vyúčtovanie v listinnej podobe zadarmo či bezplatné akceptovanie zálohových platieb všetkými možnými spôsobmi bez ďalších poplatkov.

Q: Čo je to hromadná (kolektívna) zmena dodávateľa energií?

Hromadná změna dodavatele energií je založena na jednoduchém principu: čím více lidí se k ní přihlásí, tím lepší podmínky dodávek elektřiny a (nebo) plynu mohou získat. Rozhodující je co největší počet registrovaných uživatelů k 8. březnu 2018, což je den, kdy proběhne aukce, v níž dodavatelé energií nabídnou co nejnižší ceny za elektřinu a plyn. Po aukci Vás seznámíme s jejím výsledkem a všem zaregistrovaným zašleme nabídku s výpočtem možné úspory při změně dodavatele. Je jen na Vás, zda se rozhodnete nabídku přijmout, nebo ne. Neexistuje žádná povinnost nebo závazek, který by Vás nutil stát se zákazníkem vítězného dodavatele.

Q: Ako dlho bude prebiehať proces výberu dodávateľa energií - víťaza aukcie?

f kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fô

Q: Budem môcť sledovať priebeh aukcie?

f kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fô

Q: Prečo je registrácia bezplatná?

Registrácia ako aj účasť v kampani je bezplatná a bez akýchkoľvek záväzkov. A takto tomu bude počas celého jej trvania. Do organizovania tejto kampane sa pustilo Spotrebiteľské Centrum vďaka podpore spotrebiteľov, ktorí využívajú jeho služby a taktiež vďaka financiám, ktoré získalo asignáciou 2% daní z príjmov.

Q: Nemám emailovú adresu, môžem sa zaregistrovať?

ÁNO. Registrácia je viazaná na rodné číslo spotrebiteľa, nie na emailovú adresu, preto sa môže pridať naozaj každý. Pre jednoduchšiu komunikáciu so spotrebiteľmi je však vhodné, aby ste používali internet a aspoň niekedy navštívili svoj profil. Občania bez prístupu k internetu môžu pre získanie informácií využiť naše kontaktné kancelárie či telefonickú linku. O registráciu či pomoc s prihlásením môžete požiadať napríklad svojho suseda, domového dôverníka či terénneho sociálneho pracovníka.

Q: Môžem sa registrovať, ak neviem aká je moja presná spotreba?

ÁNO. Na registráciu potrebujete nevyhnutne poznať iba svoje rodné číslo, krstné meno a priezvisko. Taktiež je pri registrácii potrebné uviesť emailovú adresu na ktorú vám zašleme aktivačný kód a vymyslieť si dostatočne bezpečné heslo. Aktivačný kód vám zašleme na akúkoľvek emailovú adresu. Detaily odberného miesta ako i ročné spotreby doplníte neskôr. S jedným emailovom môžete registrovať niekoľko osôb, napríklad svojich príbuzných či susedov. Nezabudnite, že s registráciou musia oni sami súhlasiť a poskytnúť Vám za týmto účelom svoje rodné číslo.

Q: Ještě před konáním aukce mi skončí moje smlouva na dobu určitou. Rád/a bych se do hromadné změny dodavatelů registroval/a a poté zvážil/a svou individuální nabídku, ale nemohu být do té doby bez elektřiny nebo plynu. Co mám dělat?

I když Vám má v nejbližší době skončit smlouva na dobu určitou, ověřte si, zda již nedošlo nebo brzy nedojde k automatickému prodloužení Vaší stávající smlouvy a zda ji tedy můžete bez sankcí vypovědět. Pokud Vaše stávající smlouva končí, doporučujeme Vám, abyste uzavřel/a novou smlouvu na dobu neurčitou. Zvažte přitom nejen cenu, ale i podmínky nové smlouvy. Pro srovnání cenové nabídky můžete použít srovnávač Energetického regulačního úřadu. Při kontrole smluvních podmínek se zaměřte zejména na různé poplatky a pokuty, včetně těch, které jsou spojené s ukončením smlouvy. Do námi pořádané hromadné změny dodavatelů se můžete v každém případě nezávazně a zdarma zaregistrovat. Po aukci Vám pak zašleme individuální nabídku a Vy se rozhodnete, zda je pro Vás výhodná a zda vypovíte svou stávající smlouvu.

Q: Ceny energií na svetových trhoch rastú, má zmysel sa registrovať?

JEDNOZNAČNE ÁNO! Napriek stále rastúcim cenám energií na svetových trhoch je pravdeopodobné, že cena, ktorá vzíjde z verejnej aukcie bude nižšia ako tá, ktorú platíte teraz svojmu aktuálnemu dodávateľovi. Platí to najmä pre zmluvy s dodávateľmi uzatvorené pred niekoľkými rokmi. Registrácia ako i účasť v kampani LacnejšieEnergie.sk je bezplatná a nezáväzná, pokiaľ ponuka získaná po aukcii nebude pre vás výhodná nemusíte ju prijať.

Q: Čo v prípade, ak ponuka na zmenu dodávateľa pre mňa nebude výhodná?

Registrace do naší hromadné změny dodavatele energií je zcela nezávazná. Pokud pro Vás vysoutěžená nabídka nebude výhodná, nemusíte ji přijmout a můžete zůstat u svého stávajícího dodavatele.

Q: Prečo by som mal registrovať?

Náklady na energie predstavujú vysoký výdaj každej domácnosti. Rôzne ponuky dostupné na trhu sú často nejasné, mätúce a občas aj zavádzajúce, preto mnoho domácnosti zostáva u jedného často predraženého dodávateľa elektriny či zemného plynu. Dôvodom je podľa názoru netransparentnosť energetického trhu a nedostatočná znalosť práv spotrebiteľov.

Spotrebiteľské Centrum chce ponúknuť slovenským odberateľom energií ten najlepší produkt na trhu, čo v našom ponímaní predstavuje pomer medzi nízkou cenou a výhodnými zmluvnými podmienkami. Našim neskromným cieľom je motivovať dodávateľov, aby vďaka aukcii v ktorej budú ponúkať najnižšie ceny a vyberať zmluvné podmienky uvoľnili na trh nové konkurencie schopné tarify, ktoré budú vhodné pre spotrebiteľov.

Registrujte sa aj vy. Nemáte čo stratiť, za registráciu a účasť v kampani LacnejšieEnergie nič neplatíte a najmä, k ničomu sa nezaväzujete.

Máte dôvod prečo sa neregistrovať? Napíšte nám ho

Q: Ušetri naozaj každý kto sa registruje?

Vynaložíme všetko úsilie k tomu, aby sme vo verejnej aukcii dodávateľa energií získali najlacnejší produkt na trhu, napriek tomu, nemôžeme nikomu sľúbiť, akú presnú sumu ušetrí. Podľa našich predbežných odhadov môže odberateľ elektriny a zemného plynu od bežného dodávateľa ušetriť približne 50 eur ročne. Pri tomto odhade z cenových rozhodnutí platných pre rok 2018. Máme však väčšie ambície a veríme, že konečná úspora domácnosti na energiách bude vyššia. Musíme však pripustiť, že niektorí spotrebitelia môžu mať už dnes výhodný a lacný produkt. Takému spotrebiteľovi nemusí nová ponuka priniesť úsporu. Je našou povinnosťou byť absolútne transparentný a férový, preto Vás v prípade, ak je vaša aktuálna zmluva výhodná resp. výhodnejšia budeme informovať.

Q: Kedy dostanem ponuku na zmenu dodávateľa?

Nabídku s výpočtem úspory od nás obdržíte do konce dubna 2018. O změně dodavatele se můžete rozhodnout do 15. května 2018.

Q: Prečo je platnosť novej ceny energií iba jeden rok?

Smlouva s vítězným dodavatelem se sjednává na dobu 12 měsíců a poté dojde k jejímu automatickému prodloužení na dobu neurčitou. Vysoutěžená cena je ve smlouvě garantována na dobu jednoho roku proto, že cena energií na trhu se mění a v případě klesajících cen jsou smlouvy uzavírané na delší období pro spotřebitele nevýhodné. Po uplynutí prvního roku smlouvy se budete moci rozhodnout, zda chcete u tohoto dodavatele zůstat i nadále, nebo přejdete ke konkurenci.