Časté otázky spotrebiteľov

Prv než nám napíšte svoju otázku mali by sa pokúsiť nájsť odpoveď. Zodpovedali sme na všetky najčastejšie otázky.

Q: Aké sú požiadavky na dodávateľov energií, ktorí sa zúčastnia aukcie?

Dodávateľ, ktorý sa bude chcieť zúčastniť kampane a predložiť svoju ponuku do aukcie musí prijať podmienky Spotrebiteľského Centra k ochrane spotrebiteľa na energetickom trhu. Iba v prípade, ak sa dodávateľ energií zaviaže k dodržiavaniu zmluvných podmienok nastavených Spotrebiteľským Centrom bude môcť predložiť svoju ponuku v aukcii. Medzi týmito podmienkami je napríklad ročná viazanosť uzatvorenej zmluvy bez automatického predlžovania na dobu určitú, žiadne skryté poplatky či poplatky pri ukončení zmluvy. Ďalšou podmienkou na ktorú sa budeme pri vyhodnocovaní aukcie zameriavať je kvalita zákazníckeho servisu. Taktiež budeme požadovať ročné vyúčtovanie v listinnej podobe zadarmo či bezplatné akceptovanie zálohových platieb všetkými možnými spôsobmi bez ďalších poplatkov.

Q: Ako dlho bude prebiehať proces výberu dodávateľa energií - víťaza aukcie?

f kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fô

Q: Budem môcť sledovať priebeh aukcie?

f kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fôf kljôadl fô

Q: Môže aukciu vyhrať dodávať s ponukou, ktorá nebude najlacnejšia na trhu?

Na trhu s energiemi v Česku působí desítky dodavatelů, z nichž ne každý se zúčastní aukce organizované dTestem a Pricewise. Důvodem neúčasti může být například i fakt, že dodavatel nechce přijmout podmínky dTestu pro účast v aukci a být ve svých obchodních podmínkách vstřícný ke spotřebiteli. Může se stát, že v době rozesílání nabídek po aukci bude na trhu k dispozici nabídka, která může být pro určitý typ domácnosti s určitou výší spotřeby a v určitém regionu výhodnější než vítězná nabídka naší aukce. Pokud o takové nabídce víte, můžete samozřejmě odmítnout produkt, který Vám nabídneme, a jít za nižší cenou. Podstatnou součástí odběru energií jsou ovšem také obchodní podmínky dodavatele. My garantujeme, že podmínky, které nabídne vítězný dodavatel naší aukce, budou na trhu ty nejvstřícnější ke spotřebiteli.

Q: Je kvalita dodávateľov zúčastnených v aukcii overená? Sú zmluvy v poriadku?

Dodavatelé se mohou aukce zúčastnit jen v případě, že splňují podmínky nastavené dTestem k ochraně spotřebitele. dTest tedy například dodavatele zaváže k tomu, aby v aukci nabízeli smlouvy, v nichž nebudou skryté poplatky a poplatky při řádném ukončení smlouvy. Podmínkou účasti dodavatelů v aukci bude i zajištění kvalitního zákaznického servisu, a to i prostřednictvím emailu či telefonu. Za vyúčtování v papírové podobě dodavatelé nesmí vyžadovat zvláštní poplatky. Dodavatelé budou muset akceptovat všechny způsoby platby a nepožadovat za některou z nich zvláštní poplatky