Časté otázky spotrebiteľov

Prv než nám napíšte svoju otázku mali by sa pokúsiť nájsť odpoveď. Zodpovedali sme na všetky najčastejšie otázky.

Q: O čom je kampaň Lacnejšie Energie?

LacnejšieEnergie.sk je kolektívnou kampaňou slovenských spotrebiteľov za hromadnú zmenu dodávateľov energií, ktorú organizuje Spotrebiteľské Centrum. Prostredníctvom kampane chceme ukázať spotrebiteľom, že môžu mať výhodnejšie zmluvy s dodávateľmi energií a zároveň energie lacnejšie až o 50 eur ročne.
Cieľom kampane je pomôcť spotrebiteľom vyjednať lepšie obchodné podmienky s dodávateľmi a zároveň vyjednať nový, na trhu najlacnejší produkt.

Q: Kto organizuje kampaň LacnejšieEnergie.sk

Organizátorom kampane LacnejšieEnergie.sk je slovenská spotrebiteľská organizácia Spotrebiteľské Centrum (https://spotrebitelskecentrum.sk), ktorá poskytuje spotrebiteľskej verejnosti bezplatné právne, neziskové finančné a energetické poradenstvo už od roku 2012.

Q: Kto sa môže zapojiť do kampane?

Do kampane sa môže zapojiť po registrácií na webovej stránke vlastník alebo osoba s právom užívania nehnuteľnosti na území Slovenskej republiky, ktorý má ako fyzická osoba – spotrebiteľ – teda na svoje meno uzatvorenú zmluvu s dodávateľom elektriny alebo zemného plynu. Spotrebiteľ môže zaevidovať neobmedzený počet odberných miest ku ktorým má právny vzťah. Žiadne z odberných miest spotrebiteľa by však nemalo prekročiť limity ročnej spotreby elektriny 50 000 kWh a 100 000 kWh zemného plynu.

Q: Ako sa môžem zapojiť do kampane?

Zapojiť sa môže riadne registrovaný spotrebiteľ po prihlásení sa do svojho profilu pridaním odborného miesta. Každé odberné miesto je potrebné pridať samostatné. Priemerný spotrebiteľ ktorý odoberá plyn aj elektrinu tak zaeviduje dva odberné miesta, ktoré sa mu zobrazia v prehľadnom výpise.

Q: Čo je to hromadná (kolektívna) zmena dodávateľa energií?

Hromadná změna dodavatele energií je založena na jednoduchém principu: čím více lidí se k ní přihlásí, tím lepší podmínky dodávek elektřiny a (nebo) plynu mohou získat. Rozhodující je co největší počet registrovaných uživatelů k 8. březnu 2018, což je den, kdy proběhne aukce, v níž dodavatelé energií nabídnou co nejnižší ceny za elektřinu a plyn. Po aukci Vás seznámíme s jejím výsledkem a všem zaregistrovaným zašleme nabídku s výpočtem možné úspory při změně dodavatele. Je jen na Vás, zda se rozhodnete nabídku přijmout, nebo ne. Neexistuje žádná povinnost nebo závazek, který by Vás nutil stát se zákazníkem vítězného dodavatele.

Q: Ušetri naozaj každý kto sa registruje?

Vynaložíme všetko úsilie k tomu, aby sme vo verejnej aukcii dodávateľa energií získali najlacnejší produkt na trhu, napriek tomu, nemôžeme nikomu sľúbiť, akú presnú sumu ušetrí. Podľa našich predbežných odhadov môže odberateľ elektriny a zemného plynu od bežného dodávateľa ušetriť približne 50 eur ročne. Pri tomto odhade z cenových rozhodnutí platných pre rok 2018. Máme však väčšie ambície a veríme, že konečná úspora domácnosti na energiách bude vyššia. Musíme však pripustiť, že niektorí spotrebitelia môžu mať už dnes výhodný a lacný produkt. Takému spotrebiteľovi nemusí nová ponuka priniesť úsporu. Je našou povinnosťou byť absolútne transparentný a férový, preto Vás v prípade, ak je vaša aktuálna zmluva výhodná resp. výhodnejšia budeme informovať.

Q: Prebiehajú podobné kampane aj v iných krajinách EÚ?

ÁNO. V mnohých európskych krajinách sú kolektívne zmeny dodávateľov energií bežným spôsobom, ako môžu spotrebitelia ušetriť nie malé peniaze. Snažili sme sa inšpirovať práve týmito krajinami a na základe ich skúseností a poznatkov prinášame realizujeme túto kampaň aj na Slovensku. V predchádzajúcich rokoch úspešne prebehli hromadné zmeny dodávateľov formou verejnej aukcie v Rakúsku, Čechách, Slovinku, Belgicku, Taliansku, Holadnsku taktiež vo Francúzku a Veľkej Británii. Napríklad v susednom Rakúsku týmto spôsobom zmenilo v rokoch 2013–2015 dodávateľa energií až 85 tisíc domácnosti, v Holandsku v rokoch 2011–2014 dokonca až 280 tisíc domácnosti. Spotrebitelia, ktorí v tomto období zmenili hromadne dodávateľa vrámci podobných kampani ušetrili viac ako 173 miliónov eur.

Q: Má z organizovania kampane Spotrebiteľské Centrum nejaký zisk alebo benefit?

Spotrebiteľské Centrum nerealizuje kampaň Lacnejšie Energie za účelom zisku alebo získania benefitov. Budeme však radi, ak dodávatelia energií pri svojich ponukách zohľadnia naše náklady na realizáciu kampane a prevádzku aplikácie formou podielovej provízie z každej uzatvorenej zmluvy. Výšku provízie ako i celú ponuku dodávateľov zúčastnených na aukcii budete môcť sledovať po prihlásení sa do účtu. Už dnes však môžeme deklarovať, že výška dodávateľom ponúknutej provízie nebude mať žiaden vplyv na výber víťaza.