Všeobecné zmluvné podmienky

Podmienky registrácie

  • Registráciu na portáli môže vykonať iba fyzická osoba , ktorá pri uzavieraní zmluvy s dodávateľom elektrickej energie alebo zemného plynu vystupuje v postavení "spotrebiteľa", a zároveň ku dňu registrácie dovŕšil 18 rok veku života.
  • Spotrebiteľ je počas registrácie povinný uviesť svoje rodné číslo, krstné meno, priezvisko, emailovú adresu a vlastné dostatočne bezpečné heslo v minimálnom rozsahu 7 znakov. Rodné číslo spotrebiteľa spracováva Spotrebiteľ n.o. v súlade s podmienkmi ochrany osobných údajov dotknutých osôb a to najmä tak, že rodné číslo ako aj prihlasovacie heslo širfuje (hash, čítaj: hašuje) za pomoci moderného algoritmu bcrypt do zabezpečenej podoby kľúčom SHA265. To znamená, že širfované údaje nie je možné vidieť alebo dešifrovať bez správneho jednorázového autorizačného kľúča, ktorý sa generuje pri každom prihlásení. Viac o podmienkach spracovania osobných údajov si prečítajte tu.
  • Po registráci je spotrebieľovi na emailovú adresu zaslaný autorizačný email, ktorého obsahom je hypertextový odkaz s jedinečných identikátorom na aktivovanie účtu. Pre správne fungovnie zabezpečenia je nevyhnutné svoju registráciu potvrdiť, podľa pokynov uvedených v predmetnej autorizačnej správe najneskôr do 24 hodín od registrácie.

Podmienky účasti v kampani

  • Kampne LacnejšieEnergie.sk sa môže zúčastniť jedine riadne registrovný sporebiteľ podľa vyššie uvedených Podmienok registrácie.
  • Účasť v kampani je podmienená pridaním identifikačných údajov odberného miesta, dodávateľa, tarify a ročnej spotreby za uplynulé dva bezprostredne predchádzajúce ukončené kalendárne obdobia.

Spoločné ustanovenia

Organizátor kampane

Spotrebiteľské Centrum
Andyho Warhola 33, 06801 Medzilaborce, Slovensko
tel: +421 (0) 696 850 850
www.spotrebitelskecentrum.sk

Prevádzkovateľ portálu a správca informačnej databázy

Spotrebiteľ n.o.
Andyho Warhola 33, 06801 Medzilaborce, Slovensko
tel: +421 (0) 696 850 850
www.spotrebitelskecentrum.sk
gdrp@spotrebitelskecentrum.sk

Vyhlásenie prístupnosti

Fear is the primary motivator of human action. It drives people to cherish safety and complacency, coupled with an aversion to risk and change. However, it’s risk and change that advances the human race. Extreme risk and change is required to disrupt the digital commerce space as we know it. The outside world can’t possibly have the same knowledge that we have within our company walls. While we’re being called crazy, we must be fearless and driven by our internal conviction.